Stemstoornissen

Met stemproblemen kan je best eens langsgaan bij een neus-keel-oorarts. Voor logopedisch stemonderzoek en behandeling kan u terecht in een stemkliniek of bij een gespecialiseerd zelfstandig logopedist. Binnen de nomenclatuur voor zelfstandig werkende logopedisten voorziet men enerzijds stemstoornissen en anderzijds problemen ten gevolge van laryngectomie.
Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

STEMSTOORNISSEN

Wat
Een dysfunctie van de larynx en/of de stemplooien.

Voorschrift

Aanvangsbilan: huisarts, ORL-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog.

Verlenging: idem of huisarts.

LARYNGECTOMIE

WAT
Sequelen van laryngectomie omvatten een apart criterium in de nomenclatuur.

Voorschrift

Aanvangsbilan: ORL-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog.

Verlenging: idem of huisarts.