Spraakstoornissen

Spraakstoornissen kunnen optreden bij diverse aandoeningen. Hieronder specifiëren we de verschillende modaliteiten voor de verschillende spraakstoornissen. Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering. 

Dysglossie

WAT

Met dysglossie wordt verwezen naar een articulatiestoornis ten gevolge van een structurele anomalie van de perifere articulatie-organen. Traumatische of proliferatieve dysglossieën kunnen terugbetaald worden via de klassieke verzekering.

VOORSCHRIJVER

 • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde
 • Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
   

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar
 • 149 sessies (30 minuten) 

Dysartrie

WAT

Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel (bijvoorbeeld na craniaal trauma, CVA, tumor, …). Hierdoor kan de spraakverstaanbaarheid verminderd zijn. Er kunnen problemen optreden bij ademhaling, stemgeving, resonantie, articulatie en prosodie. De ernst varieert van een lichte vorm (die voor de omgeving weinig merkbaar is) tot een anartrie (geen functionele spraak). Het taalvermogen van een persoon met dysartrie is intact.

VOORSCHRIJVER

 • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde, geriater
 • Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar
 • 176 sessies (30 minuten)

Chronische spraakstoornissen

WAT

Chronische spraakstoornissen omvatten stoornissen waarbij de spraak moeilijk verstaanbaar is omwille van een stoornis in de spierspanning en/of de coördinatie van de spieren. Dit is onder andere het geval bij:

 • neuromusculaire aandoeningen met inbegrip van spino-cerebellaire aandoeningen;
 • ziekte van Parkinson of Huntington;
 • demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (MS, ALS, …);
 • hersenverlamming bij kinderen (CP) tot de leeftijd van 3 jaar.

VOORSCHRIJVER

 • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 • Eerste therapievoorschrift: neuroloog, neuropediater. De voorschrijver moet verbonden zijn aan een geconventioneerd referentiecentrum of revalidatiecentrum gespecialiseerd in de integrale tenlasteneming van patiënten met deze aandoening indien de etiologie M.S., neuromusculaire ziekten of hersenverlamming is.
 • Verlenging: idem of andere na overleg met specialist.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • 2 jaren en verlengbaar per jaar
 • per voorschrift 1 jaar
 • 520 sessies gedurende de eerste 2 jaar, 260 sessies per jaar voor elke volgende aanvraag (30 minuten)