Waarom lidgeld?

Waarom VVL-lid worden?

Als logopedist VVL-lid zijn, dat zou een evidentie moeten zijn. Voor andere beroepen is het verplicht. Bij de logopedie is het een vrije keuze. Logopedisten met een hart voor hun beroep worden lid van de enige wettelijke beroepsvereniging. De VVL is uw vertegenwoordiger bij alle officiële instanties. De VVL informeert u zodat u bijblijft met de inhoudelijke en wettelijke veranderingen, de VVL biedt bijscholing aan, de VVL verdedigt u, de VVL biedt haar leden heel wat voordelen, …

Is de VVL nodig?

Waar was u het laatste jaar? Heeft u een paar uurtjes tijd zodat we eens kunnen bijpraten?

Waarom vraagt de VVL lidgeld?

Heel eenvoudig: zonder lidgeld kan de VVL niet bestaan. De lidgelden zijn voor de VVL de belangrijkste bron van inkomsten. De werking van de VVL zoals dienstverlening, drukwerk, jurist, kosten i.v.m. de belangenbehartiging, … worden van de lidgelden betaald.

Hoe wordt het bedrag van het lidgeld bepaald?

Het lidgeld is berekend op basis van het huidige aantal leden en de actuele kosten. Een lager lidgeld met dezelfde dienstverlening is niet mogelijk. De VVL wil graag zo veel mogelijk logopedisten bereiken, ongeacht hun opleiding, plaats van tewerkstelling, … Hoe meer leden de VVL telt, hoe meer we kunnen realiseren met minder kosten.

Waarom belonen we wie domicilieert?

De VVL maakt veel onkosten via drukwerk, postkosten, … die gepaard gaan met ledenwerving en hernieuwing lidmaatschap. Een domiciliëring zorgt voor meer comfort voor het lid en voor minder werk en onkosten voor de vereniging. Een win-win operatie.

Waarom vóór 31 januari uw lidgeld betalen?

Van uitstel komt afstel. Herinneringen kosten handenvol geld. Daar wordt noch u noch de VVL beter van.

Hoe kan u de VVL helpen groeien?

In de ons omringende landen is het lidgeld van de beroepsverenigingen minstens dubbel zo hoog. Het aandeel leden per aantal actieve logopedisten is daar meestal meer dan 80%, bij ons is dat minder. De Vlaamse logopedist is er gerust in … tot er iets gebeurt. Doe aan preventie. Word nu lid en zorg er mee voor dat de logopedie in Vlaanderen beter wordt. En … maak tegelijk een vriendin lid.

Lees alle tarieven en inschrijvingsmodaliteiten op deze website.

Bedankt voor uw lidmaatschap.