Stopzetten lidmaatschap

Als je je lidmaatschap wenst stop te zetten, dan voorzien we volgende procedure:

  • Je stuurt een mail naar info@secretariaat.vvl.be met de vraag om je lidmaatschap te beëindigen.
  • Je verwittigt vóór de 15de van de maand voorafgaand aan de maand waarin normaal opnieuw lidgeld geïnd zou worden.
  • Zonder expliciete vraag naar stopzetting wordt het lidmaatschap telkens stilzwijgend verlengd.
  • IN GEEN GEVAL WORDEN LIDGELDEN TERUGGESTORT, OOK NIET PRO RATA

Concreet:
Indien je lid bent via maanddomiciliëring: melding van stopzetting voor de 15e van de maand voorafgaand aan de maand waarin het lidmaatschap stopgezet dient te worden. Je lidmaatschap stopt bijgevolg bij het begin van de daaropvolgende maand en de maandelijkse inning wordt meteen stopgezet.
Bv: je wenst te stoppen in juni > verwittigen voor 15 mei > lidmaatschap en domiciliëring worden op 1 juni stopgezet. Je ontvangt hier nog een bevestigingsmail over.

Indien je een kwartaaldomiciliëring lopen hebt: melding voor de 15e van de maand voorafaand aan de maand waarin het nieuwe kwartaal van start gaat. Je lidmaatschap stopt bij het begin van het daaropvolgende kwartaal. De inning van het lidgeld wordt ook op dat moment stopgezet.
Bv: je wenst vanaf het 3e kwartaal in juli niet meer te betalen > verwittigen voor 15 juni > lidmaatschap en domiciliëring worden op 1 juli stopgezet. Je ontvangt hier nog een bevestigingsmail over.

Indien je lid bent via een jaardomiciliëring, dan wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor het volgende jaar. Wens je dit te beëindigen, gelieve te verwittigen voor 15 december ten laatste!

Indien je lid bent via overschrijving (voor 1 jaar) dan eindigt je lidmaatschap op het einde van het lopende kalenderjaar. Indien dit lidmaatschap niet verlengd dient te worden, gelieve ook hier te verwittigen voor 15 december.

IN GEEN GEVAL WORDEN LIDGELDEN TERUGGESTORT, OOK NIET PRO RATA!