Slikstoornissen

WAT

Een slikstoornis (i.e., dysfagie) kan optreden op niveau van de orale fase, de faryngale fase of de oesofagale fase. Na hersenletsel (bijvoorbeeld door een beroerte, ongeval, tumor) of een aandoening van het zenuwstelsel (zoals MS, Parkinson, ALS) kan de aansturing van gebruikte spieren bij het slikken voor problemen zorgen. Door een operatie in het hoofd- en halsgebied treden soms beschadigingen op of zijn er belemmeringen waardoor het eten en drinken minder gemakkelijk gaat, soms in die mate dat het eten per os bedreigd wordt of dat er sprake is van een aspiratierisico.
Bent u op zoek naar informatie omtrent infantiel slikken? Klik dan hier.

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
  • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde, geriater
  • Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • Verplicht verslag over FEES of VFES waarin aspiratierisico aangetoond wordt
  • Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar
  • 65 sessies (30 minuten)

HERVAL 

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de twee jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 65 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal sessies herval bedraagt maximum 20.