Myofunctionele stoornissen

WAT

Foutieve orale gewoonten zoals duimzuigen, habitueel mondademen en infantiel slikken kunnen een foutieve tongligging in de hand houden of veroorzaken. Hierdoor wordt de articulatie vaak verstoord. Daarnaast kunnen ze ook kaak- en tandstandvergroeiingen in de hand werken. Een orthodontische aanpassing heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling.

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan:iedere arts met een actief RIZIV-nummer (geen tandarts of orthodontist)
  • Therapievoorschrift: NKO-arts, stomatoloog, algemeen tandarts of een tandarts-specialist in de orthodontie.
  • Verlenging: niet van toepassing.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • Logopedische behandeling die een orthodontische behandeling kan voorkomen is eveneens acceptabel
  • Maximum 1 jaar, niet verlengbaar
  • 20 sessies (30 minuten)