Tarieven lidmaatschap 2024

Hernieuwing lidmaatschap

De VVL is de enige wettelijke beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. De lidgelden zijn voor de VVL de belangrijkste bron van inkomsten en laten de VVL toe om haar werking op diverse vlakken te realiseren, ten voordele van u als logopedist(e).

De noodzakelijke verdediging van uw beroep en alle voordelen die we u als VVL-lid exclusief aanbieden, maken integraal deel uit van uw lidmaatschap. 

Vernieuw vandaag uw lidmaatschap door het bedrag over te schrijven op ons rekeningnummer BE07 7360 4644 3866.

In de overtuiging verder op uw steun te kunnen rekenen in het belang van uw toekomst, danken we u voor het vertrouwen!

Hoe uw lidmaatschap hernieuwen?

  • Via overschrijving: gelieve 299,18€ (of 149,59€ vanaf juli 2024) over te schrijven op het volgende rek.nr. BE07 7360 4644 3866, VVL – Belseledorp 106B 9111 Belsele m.v.v. ‘lidgeld 2024 + naam’.
  • Wie reeds lid is via domiciliëring hoeft NIETS te doen!
  • Voor verandering van overschrijving naar domiciliëring: vul het bericht van domiciliëring onder aan de pagina in en bezorg het ons terug: graag een foto per mail (info@vvl.be) en het originele per post (VVL, Belseledorp 106B, 9111 Belsele).
  • U kunt uw persoonlijke gegevens steeds wijzigen. Log hiervoor in met uw account en klik vervolgens bovenaan rechts op ‘mijn account’.

Bent u ooit lid geweest en wenst u opnieuw aan te sluiten?

Indien u ooit lid geweest bent en graag opnieuw zou aansluiten, dient eerst uw lidgeld in orde gebracht te worden. Dit kan door overschrijving of domiciliëring. 

  • Via overschrijving: gelieve 299,18€ (of 149,59€ vanaf juli 2024)  over te schrijven op rek.nr. BE07 7360 4644 3866, VVL – Belseledorp 106B 9111 Belsele m.v.v. ‘lidgeld 2024 + naam + correct e-mailadres’.
  • Via domiciliëring: gelieve het domiciliëringsbericht onderaan de pagina in te vullen en aan ons terug te bezorgen. Graag een foto per mail (info@vvl.be) en het originele per post (VVL, Belseledorp 106B, 9111 Belsele). 

Zodra het lidgeld verwerkt is, heractiveren wij uw account. U zult een mail ontvangen met de nodige info om in te loggen en indien nodig de gegevens in uw account te wijzigen. 

Bent u nog nooit lid geweest en wenst u voor het eerst aan te sluiten? 

Registreer u eerst op de website: https://www.vvl.be/account/registreren  
U zult de keuze kunnen maken tussen overschrijving of domiciliëring. 

Na de registratie zal u een bericht ontvangen met de volgende te doorlopen stappen. Geen bericht ontvangen? Kijk even uw spamfolder na. Ook daar geen mail? Dan kunt u de stappen hieronder volgen:

  • Via overschrijving: gelieve het tarief dat op u van toepassing is (zie onderaan de pagina) over te schrijven op rek.nr. BE07 7360 4644 3866, VVL – Belseledorp 106B 9111 Belsele m.v.v. ‘lidgeld 2024 + naam + correct e-mailadres’.
  • Via domiciliëring: gelieve het domiciliëringsbericht onderaan de pagina in te vullen en aan ons terug te bezorgen. Graag een foto per mail (info@vvl.be) en het originele per post (VVL, Belseledorp 106B, 9111 Belsele).  

Wenst u een nieuw rekeningnummer door te geven?

Vul dan het bericht van domiciliëring (zie onderaan) in met de nieuwe gegevens en bezorg ons een foto per mail (info@vvl.be) en het originele per post (VVL, Belseledorp 106B, 9111 Belsele). Gelieve te vermelden dat het om een wijziging van het rekeningnummer gaat. 

Tarieven

Opgelet: U betaalt lidgeld per kalenderjaar, dit wil zeggen van 1 januari tot en met 31 december. In het geval van een jaardomiciliëring of jaaroverschrijving wordt er ook betaald tot eind december en niet voor 12 maanden (dus niet van april tot april bijvoorbeeld, maar van april tot eind december van hetzelfde jaar). Vanaf juli dient u niet langer het volledige lidgeld te betalen: via overschrijving mag u vanaf dan 149,59€ overmaken in plaats van het volledige jaarbedrag. Indien u via domiciliëring per jaar betaalt, zorgen wij ervoor dat u het halve lidgeld betaalt. Andere tarieven dan het volledige lidgeld (of het halve lidgeld vanaf juli) zijn niet mogelijk. In geen geval worden lidgelden teruggestort, ook niet pro rata.

> Lid, per overschrijving: € 299,18 / jaar 

> Lid, per domiciliëring: € 275,54 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 68,88 / kwartaal

> Lid, per domiciliëring: € 22,96 / maand

> Logopedisten - echtpaar, per overschrijving: € 406,03 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 395,23 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 98,81 / kwartaal

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 32,93 / maand

> Gepensioneerd lid, per overschrijving: € 149,59 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 137,79 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 34,43 / kwartaal

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 11,47 / maand

> Student logopedie en audiologie, per overschrijving: € 74,80 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 68,88 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 17,20 / kwartaal

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 5,74 / maand