Raden en commissies

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten is een erg actieve vereniging. Behartiging van de belangen van alle logopedisten in Vlaanderen is dé belangrijkste peiler. Daarom investeert de VVL bijzonder veel tijd en moeite in het onderhandelen en vergaderen over tal van beroepsgerelateerde items in diverse raden, commissies en werkgroepen.

Ministerie van Sociale Zaken - Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

     Verzekeringscomité

     Conventiecommissie Logo-Mut

     Erkenningsraad

     Overlegorgaan Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR)

     Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC)

Ministerie van Volksgezondheid

     Planningscommissie

     Nationale Raad voor Paramedische Beroepen (NRPB)

Ministerie van Onderwijs

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

Op het RIZIV in de Conventiecommissie Logo-Mut wordt de VVL vertegenwoordigd door de permanente leden Ronny Boey, Pol De Meyere, Stefaan Lefevere en Heidi Vandewiele. De plaatsvervangende leden zijn Glenn Aerts en Louis Heylen. Daarnaast zijn er binnen het RIZIV ook tal van werkgroepen actief, zoals de “werkgroep tests”, de “werkgroep dyslexie, dysorthografie, dyscalculie”, het “platform mono-multi”, de “werkgroep verplaatsingsvergoedingen”, etc. De permanente leden van de Conventiecommissie Logo-Mut aangevuld met experten nemen namens de VVL aan deze vergaderingen deel.