Stemstoornissen

Binnen de nomenclatuur voorziet men enerzijds stemstoornissen en anderzijds problemen ten gevolge van laryngectomie.
Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

Stemstoornissen

WAT

Een dysfunctie van de larynx en/of de stemplooien.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding in collectieve zitting voor maximum 4 ouderparen van maximum 10 sessies of ouderbegeleiding in individuele zitting van maximum 10 sessies wordt ook terugbetaald.
 

VOORSCHRIJVER

 • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde
 • Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • Aantonen op basis van:
 1. laryngoscopie en stroboscopie
 2. logopedisch bilan met perceptuele gegevens, akoestische en aërodynamische metingen met tests en criteria opgenomen in de door de commissie goedgekeurde lijst van tests voor stemstoornissen
 3. metingen van de impact van de stemstoornissen op de levenskwaliteit van de patiënt met tests en criteria opgenomen in de goedgekeurde lijst van tests en proeven voor stemstoornissen.
 • Maximum 2 jaar (met voorschrift per jaar)
 • Maximum 80 zittingen (30 minuten)

HERVAL 

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de twee jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 80 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal sessies herval bedraagt maximum 24.
 

Laryngectomie

WAT

Sequelen van laryngectomie omvatten een apart criterium in de nomenclatuur.

VOORSCHRIJVER

 • Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog.
 • Voorschrift behandeling: NKO-arts, neuroloog, neuropsychiater, psychiater, neurochirurg, arts inwendige geneeskunde, pediater, stomatoloog.
 • Verlenging: idem of huisarts.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

 • Maximum 2 jaar, niet verlengbaar
 • Maximum 90 zittingen (30 minuten)