Ik ben ooit VVL-lid geweest en wens me opnieuw aan te sluiten.

Bent u ooit lid geweest en wenst u opnieuw aan te sluiten?

Indien u ooit lid geweest bent en graag opnieuw zou aansluiten, dient eerst uw lidgeld in orde gebracht te worden. Dit kan door overschrijving of domiciliëring. 

Een nieuwe registratie is niet nodig. Indien u nog gebruik maakt van hetzelfde e-mailadres als voorheen, zal het systeem dit herkennen en aangeven dat uw e-mailadres reeds in gebruik is. U hoeft zich dan niet opnieuw te registreren. Zodra de lidgeld-procedure gestart is, zullen wij uw reeds gekende account met gekende e-mailadres heractiveren. 

Via overschrijving: gelieve uw bijdrage over te schrijven op rek.nr. BE07 7360 4644 3866, VVL – Belseledorp 106B 9111 Belsele m.v.v. ‘lidgeld 2024 + naam + correct e-mailadres’. De tarieven die op u van toepassing zijn, vindt u hieronder. 

Via domiciliëring: gelieve het domiciliëringsbericht onderaan de pagina in te vullen en aan ons terug te bezorgen. Graag een foto per mail (info@vvl.be) en het originele per post (VVL, Belseledorp 106B, 9111 Belsele).

Zodra het lidgeld verwerkt is, heractiveren wij uw account. U zult een mail ontvangen met de nodige info om in te loggen en indien nodig de gegevens in uw account te wijzigen.  

Tarieven

Opgelet: U betaalt lidgeld per kalenderjaar, dit wil zeggen van 1 januari tot en met 31 december. In het geval van een jaardomiciliëring of jaaroverschrijving wordt er ook betaald tot eind december en niet voor 12 maanden (dus niet van april tot april bijvoorbeeld, maar van april tot eind december van hetzelfde jaar). Vanaf juli dient u niet langer het volledige lidgeld te betalen: via overschrijving mag u vanaf dan 149,59€ overmaken in plaats van het volledige jaarbedrag. Indien u via domiciliëring per jaar betaalt, zorgen wij ervoor dat u het halve lidgeld betaalt. Andere tarieven dan het volledige lidgeld (of het halve lidgeld vanaf juli) zijn niet mogelijk. In geen geval worden lidgelden teruggestort, ook niet pro rata.

> Lid, per overschrijving: € 299,18 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 275,54 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 68,88 / kwartaal

> Lid, per domiciliëring: € 22,96 / maand

> Logopedisten - echtpaar, per overschrijving: € 406,03 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 395,23 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 98,81 / kwartaal

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 32,93 / maand

> Gepensioneerd lid, per overschrijving: € 149,59 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 137,79 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 34,43 / kwartaal

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 11,47 / maand

> Student logopedie en audiologie, per overschrijving: € 74,80 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 68,88 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 17,20 / kwartaal

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 5,74 / maand