Gehoorstoornissen

WAT

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De logopedist kan onder meer ingeschakeld worden bij de volgende taken: gehooronderzoek, revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel, trainen van het spraakafzien (liplezen), begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding in collectieve zitting voor maximum 4 ouderparen van maximum 10 sessies of ouderbegeleiding in individuele zitting van maximum 10 sessies wordt ook terugbetaald.
 

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer.
  • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, neuroloog neuropediater (de voorschrijver dient verbonden te zijn aan een erkend revalidatiecentrum).
  • Eerste verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.
  • Voor elke verlenging na de eerste twee jaar dient het voorschrift verstrekt te worden door een arts verbonden aan een erkend revalidatiecentrum.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • Per voorschrift maximaal 1 jaar, verlengbaar per jaar zonder limiet
  • 520 sessies gedurende de eerste 2 jaar
  • 260 sessies per volgend jaar
  • Sessieduur: 30 minuten