Dyslexie Dysorthografie Dyscalculie

WAT

Dyslexie, dysorthografie, dyscalculie (D3) (lees-, schrijf- en rekenstoornissen) vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.
Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding in collectieve zitting voor maximum 4 ouderparen van maximum 10 sessies of in individuele zitting van maximum 10 sessies wordt ook terugbetaald.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde
Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • Minstens 6 maand onderwijs
  • Tot ten volle 14 jaar
  • 2 scores ≤ percentiel 16 of ≤ minstens één standaardafwijking
  • Hardnekkigheid van de stoornis
  • Maximum 2 jaar, en 1 jaar per voorschrift
  • 140 sessies (30 minuten - eventueel 60 minuten bij kinderen > 10 jaar) 

HERVAL

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de 2 jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 140 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal sessies herval bedraagt maximum 42.