Schisis

WAT

Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling zal naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) bestaan uit begeleiden van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus), het gehoor en de spraakontwikkeling. De nomenclatuur verleent terugbetaling voor stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gespleten gehemelte en/ofof gespleten tandkassen.

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan: huisarts of NKO-arts, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog.
  • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog.
  • Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • 30 sessies jonger dan 2 jaar
  • 8 x 75 sessies voor de leeftijd van 3 tot 19 jaar
  • Eventueel ongebruikte sessies uit de vorige periode kunnen niet overgedragen worden naar de volgende periode
  • Sessieduur: 30 minuten