Schisis

WAT

Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben. De behandeling zal naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) bestaan uit begeleiden van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus), het gehoor en de spraakontwikkeling. De nomenclatuur verleent terugbetaling voor stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gespleten gehemelte en/ofof gespleten tandkassen.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde
Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
 

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • 30 sessies jonger dan 2 jaar
  • 8 x 75 sessies voor de leeftijd van 3 tot 19 jaar
  • Eventueel ongebruikte sessies uit de vorige periode kunnen niet overgedragen worden naar de volgende periode
  • Sessieduur: 30 minuten