Gehoorstoornissen

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De logopedist kan onder meer ingeschakeld worden bij de volgende taken: gehooronderzoek, revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel, trainen van het spraakafzien (liplezen), begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis.

Voorschrift

Aanvangsbilan: huisarts of specialist

Eerste therapievoorschrift: NKO, neuropediater (de voorschrijver dient verbonden te zijn aan een erkend revalidatiecentrum).

Eerste verlenging na 1 jaar: idem of huisarts na overleg met specialist. Voor elke verlenging na de eerste twee jaar dient het voorschrift verstrekt te worden door een arts verbonden aan een erkend revalidatiecentrum.
Uw logopedist verstrekt u alle informatie m.b.t. uw terugbetalingsdossier.