Ik ben nog nooit VVL-lid geweest en wens me aan te sluiten.

Bent u nog nooit lid geweest en wenst u voor het eerst aan te sluiten?

Registreert u zich eerst op de website: https://www.vvl.be/account/registreren

U zult de keuze kunnen maken tussen overschrijving of domiciliëring.

Na de registratie zult u een bericht ontvangen met de volgende te doorlopen stappen. Geen bericht ontvangen? Kijk even uw spamfolder na. Ook daar geen mail? Dan kunt u de stappen hieronder volgen:

Via overschrijving: gelieve het tarief dat op u van toepassing is (zie onderaan de pagina) over te schrijven op rek.nr. BE07 7360 4644 3866, VVL – Belseledorp 106B 9111 Belsele m.v.v. ‘lidgeld 2024 + naam + correct e-mailadres’.

Via domiciliëring: gelieve het domiciliëringsbericht onderaan de pagina in te vullen en aan ons terug te bezorgen. Graag een foto per mail (info@vvl.be) en het originele per post (VVL, Belseledorp 106B, 9111 Belsele).

Tarieven

Opgelet: U betaalt lidgeld per kalenderjaar, dit wil zeggen van 1 januari tot en met 31 december. In het geval van een jaardomiciliëring of jaaroverschrijving wordt er ook betaald tot eind december en niet voor 12 maanden (dus niet van april tot april bijvoorbeeld, maar van april tot eind december van hetzelfde jaar). Vanaf juli dient u niet langer het volledige lidgeld te betalen: via overschrijving mag u vanaf dan 149,59€ overmaken in plaats van het volledige jaarbedrag. Indien u via domiciliëring per jaar betaalt, zorgen wij ervoor dat u het halve lidgeld betaalt. Andere tarieven dan het volledige lidgeld (of het halve lidgeld vanaf juli) zijn niet mogelijk. In geen geval worden lidgelden teruggestort, ook niet pro rata.

> Lid, per overschrijving: € 299,18 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 275,54 / jaar

> Lid, per domiciliëring: € 68,88 / kwartaal

> Lid, per domiciliëring: € 22,96 / maand

> Logopedisten - echtpaar, per overschrijving: € 406,03 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 395,23 / jaar

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 98,81 / kwartaal

> Logopedisten - echtpaar, per domiciliëring: € 32,93 / maand

> Gepensioneerd lid, per overschrijving: € 149,59 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 137,79 / jaar

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 34,43 / kwartaal

> Gepensioneerd lid, per domiciliëring: € 11,47 / maand

> Student logopedie en audiologie, per overschrijving: € 74,80 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 68,88 / jaar

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 17,20 / kwartaal

> Student logopedie en audiologie, per domiciliëring: € 5,74 / maand