Documentatie Zorgverleners

Niet alleen leden van de VVL en andere logopedisten kunnen op deze website interessante informatie vinden. Ook voor andere zorgverleners en aan logopedie verwante professionelen is er bruikbare documentatie voorhanden. Hieronder vindt u enkele van dergelijke documenten of links naar interessante documenten.

Link - RIZIV: "Nomenclatuur Logopedie"