Afasie

WAT

Afasie is een verworven taalstoornis na een beroerte of een trauma. Iemand met afasie verliest door een hersenletsel zijn vermogen om taal te begrijpen en/of te gebruiken. Ook het lezen en schrijven kunnen aangetast zijn. Andere bijkomende stoornissen zijn: verlammingen, problemen met het geheugen, oriëntatieproblemen, ...

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
  • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde, geriater
  • Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

Terugbetaling van het ziekenfonds gebeurt via een klassieke verzekering. Hiermee wordt ongeveer 75% van het honorarium terugbetaald. Sommige ziekenfondsen verlenen aanvullende verzekering indien niet (meer) kan voldaan worden aan de criteria voor de klassieke verzekering.

  • Maximum 4 jaar, per voorschrift 1 jaar.
  • 288 sessies (30 of 60 minuten – te bepalen door patiënt en logopedist)
  • Er is ook een collectieve behandeling mogelijk van 60 minuten.

HERVAL

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de 4 jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 288 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal zittingen bedraagt maximum 86.