Schisis

WAT
Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte. Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben.

De behandeling zal naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) bestaan uit begeleiden en behandelen van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus,…), het gehoor en de spraakontwikkeling.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan: huisarts of NKO, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog.

Eerste therapievoorschrift: NKO, internist, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog.

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.