Meldpunt ziekenfondsen

Nieuw voor VVL-leden: een “MELDPUNT”

Elke logopedist ondervindt soms problemen met de administratieve samenwerking met ziekenfondsen. De VVL start met een nieuw initiatief. Als lid van de VVL kan je hier melding maken van problemen met de verwerking van dossiers voor de RIZIV-nomenclatuur en voor de aanvullende verzekering.

Waarvoor dient dit meldpunt?

De uiteindelijke bedoeling is om zicht te krijgen op de administratieve problemen bij logopedische dossiers die collega’s in het werkveld ondervinden.
We hebben onvoldoende zicht op wat er allemaal door ziekenfondsen onjuist wordt behandeld. De bekomen gegevens zullen gebruikt worden in het overleg met de ziekenfondsen. Het meldpunt zal de bekomen informatie aanwenden om structurele verbeteringen aan te brengen en de administratieve vereenvoudiging bevorderen.
Welke onderwerpen komen bijvoorbeeld in aanmerking:
mutualiteiten weigeren systematisch een taalaanvraag bij meertalige kinderen
Systematisch opvragen van extra gegevens zoals duur zorg, schoolloopbaan…
Systematisch weigering van acute stemstoornissen o.b.v. eigen criteria van een ziekenfonds
Oplopende termijn van goedkeuringen/weigeringen
Onbereikbaarheid van mutualiteiten

Waarvoor dient het meldpunt niet?

De VVL zal via dit meldpunt niet tussenkomen in individuele dossiers. Via het meldpunt zal je individueel dossier niet behandeld worden. Voor onterechte weigeringen door een adviserend arts, vragen over nomenclatuurcriteria of andere concrete vragen, neem je contact op met de infolijn. Zij kunnen je wel persoonlijk advies geven. Het meldpunt verzamelt gegevens, maar beantwoordt je toegestuurde mail niet.

Hoe werkt het meldpunt?

Een probleem kan niet anoniem worden ingediend en dient aangetoond te worden. Het is noodzakelijk om het kenmerk of de referentie van het document van een ziekenfonds op te geven. Dit kan bijvoorbeeld een brief van weigering zijn. Indien mogelijk voeg je ook het bilan toe. Deze gegevens kunnen in PDF worden opgeladen. Gelieve de naam van de patiënt te anonimiseren.

Dank voor je medewerking!

 

HIER kun je een dossier aanmelden

Contactgegevens
Praktijkgegevens
Info ziekenfonds

3 cijfers rechtsbovenaan op het kleefbriefje of via RIZIV-webiste/contacteer de ziekenfondsen


Max 500 karakters


Max 500 karakters

Bilan in pdf toevoegen
* verplicht veld