Stotteren

WAT

Stotteren is een stoornis in het vloeiende verloop van de spreekbeweging. Stotteren kan zich uiten in het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken of het blokkeren bij het op gang komen van de stemgeving en de articulatie. Naarmate de stoornis ernstiger wordt, treden secundaire gedragingen op. We zien dan bijvoorbeeld negatieve emotionele en cognitieve reacties. Deze kunnen resulteren in spreekangst en vermijdingsgedrag. Stotteren begint nagenoeg steeds tussen het tweede en het zevende levensjaar. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal om stotteren niet te laten evolueren tot een handicap.

OUDERBEGELEIDING

Ouderbegeleiding in collectieve zitting voor maximum 4 ouderparen van maximum 10 sessies of ouderbegeleiding in individuele zitting van maximum 10 sessies wordt ook terugbetaald.

VOORSCHRIJVER

  • Aanvangsbilan: iedere arts met een actief RIZIV-nummer
  • Eerste therapievoorschrift: NKO-arts, internist, pediater, neurochirurg, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater, stomatoloog, specialist fysische geneeskunde en revalidatie, specialist inwendige geneeskunde, oncoloog, gastro-enteroloog, specialist heelkunde
  • Verlenging: iedere arts met een actief RIZIV-nummer

TERUGBETALINGSMODALITEITEN

  • Geen leeftijdsvoorwaarden
  • Limitatieve lijst van tests
  • Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar
  • 128 sessies (30 of 60 minuten – te bepalen door patiënt en logopedist)

HERVAL

Vanaf 6 maanden tot maximaal 2 jaar na de twee jaar durende ononderbroken periode van terugbetaling, kunnen hervalsessies worden terugbetaald, op voorwaarde dat de container van 128 sessies niet was opgebruikt. Het opnemen van hervalbehandelingen kan maximaal 1 jaar duren. Het aantal sessies herval bedraagt maximum 38.