Dyslexie Dysorthografie Dyscalculie

WAT
Dyslexie, dysorthografie en dyscalculie vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeilijk. Bij rekenstoornissen of dyscalculie is er sprake van een onvermogen bij specifieke rekenvaardigheden zoals de procedurele aspecten van de wiskunde. Logopedisten behandelen deze stoornissen. Bijlessen of begeleidingen horen niet tot de taken van een logopedist.

VOORSCHRIJVER

Aanvangsbilan: huisarts

Eerste therapievoorschrift: NKO, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater.

Verlenging: idem of huisarts na overleg met specialist.