Juridische dienst

Als VVL-lid kan je een beroep doen op de Juridische Dienst voor juridische zaken waar je in de dagelijkse logopedische praktijkvoering mee wordt geconfronteerd. Hierbij gaat het meestal om problemen op vlak van samenwerking tussen collega-logopedisten, conflicten met patiënten en dossiers wanbetaling.

Indien het een eenvoudige vraag betreft, bv. extra informatie bij een clausule in een samenwerkingsovereenkomst, zal de Juridische Dienst je vraag zelf beantwoorden. Deze service is steeds inbegrepen in het VVL-lidmaatschap. Indien het een complexere vraag betreft, doen wij een beroep op een externe jurist. Dit kan bijkomende kosten met zich meebrengen en is niet meer inbegrepen in het VVL-lidmaatschap. In dit geval zal de jurist je steeds informeren over deze kosten vooraleer bijkomende stappen te ondernemen. VVL komt steeds tussen voor een maximumbedrag van 242,00 euro (incl. BTW).

In geval van problemen bij de samenwerking tussen zelfstandige collega’s, probeert VVL steeds onpartijdig te zijn. Vaak gaat het immers om een samenwerking tussen logopedisten die beiden lid zijn van de beroepsvereniging.

Voor dossiers wanbetaling gelden enkele specifieke voorwaarden:
- De prestaties moeten steeds uitgevoerd zijn door het VVL-lid. Indien bv. enkel de praktijkcoördinator lid is, maar er ook prestaties werden geleverd door een collega die géén VVL-lid is, zullen deze laatste niet ter harte worden genomen.
- Het moet hierbij gaan om zuiver logopedische prestaties en dus niet om sessies huiswerkbegeleiding, Typ10-cursussen, enz.
- Er wordt een dossier opgemaakt volgens de richtlijnen beschreven in dit document

Alle info m.b.t. de werking van de Juridische Dienst vind je terug in het Digicenter (enkel voor VVL-leden).