Juridische dienst

Als VVL-lid kan u de Juridische Dienst in principe contacteren voor elk juridisch probleem waar u in uw logopedische praktijkvoering mee wordt geconfronteerd. In de praktijk gaat het hoofdzakelijk om problemen bij de samenwerking tussen collega’s, disputen met patiënten en dossiers met betrekking tot wanbetaling.
Indien het een eenvoudige vraag betreft, bv. extra informatie bij een clausule in een samenwerkingsovereenkomst, zal de Juridische Dienst uw vraag zelf beantwoorden. Deze service is steeds inbegrepen in uw VVL-lidmaatschap.
Indien het een complexere vraag betreft, doen wij een beroep op een externe jurist. De kosten hiervoor zullen variëren afhankelijk van de uitgebreidheid van het dossier. Een factuur voor adviezen die heel wat studie en opzoekwerk vergen kan al snel oplopen tot meer dan 1000 euro. Deze dienstverlening is niet gratis voor VVLleden.
De beroepsvereniging komt steeds tussen voor een maximumbedrag van 151,25 euro (inclusief BTW). Het resterend bedrag moet door het lid zelf worden betaald. U wordt steeds vooraf ingelicht indien uw vraag zou worden doorgestuurd naar de jurist en indien er dus extra kosten worden gemaakt.
VVL treedt niet op als rechter bij samenwerkingsproblemen tussen zelfstandige collega’s. Vaak gaat het hierbij immers ook om een samenwerking tussen twee verschillende logopedisten die beiden lid zijn van de beroepsvereniging. In dit geval doet VVL geen uitspraak en stelt de beroepsvereniging zich onpartijdig op.

Klik hier voor alle info over de Juridische Dienst in het digicenter (alleen voor VVL-leden). Hier vind je ook info in het geval van wanbetalers.

Klik hier naar de info over de Ethische en Deontologische Commissie. Klachten van ethische en deontologische aard kunnen steeds aan deze commissie worden gemeld. De EDC is te bereiken via het e-mailadres edc@vvl.be.