Beknopte historiek

De VVL werd op 15 maart 1980 op de algemene vergadering, die ter gelegenheid van het congres van de Belgische Beroepsvereniging voor Logopedisten (BBL) werd georganiseerd, te Turnhout gesticht. De BBL hield op dat moment op te bestaan. De doelstellingen van de VVL zijn viervoudig (zie statuten): belangenbehartiging, permanente vorming, beroepsinformatie en dienstverlening. L. Heylen werd als voorzitter en P. Sas als secretaris aangesteld. In 1986 verwierf de VVL het statuut van “wettelijk erkende beroepsvereniging”.

Mijlpalen

Belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van de VVL en het beroep logopedist zijn de volgende:

- 1980: stichting van de VVL

- 1986: erkenning van de VVL als wettelijk erkende beroepsvereniging

- 1980- tot op heden: jaarlijks VVL-congres (in 1978 en 1979 nog congressen van de BBL)

- 1986 oprichting van de Nationale Raad van Paramedische Beroepen en van de Nationale Vereniging van Paramedische Beroepen

- 1988: de VVL is samen met beroepsverenigingen uit 9 landen stichtend lid van de CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’Union Européenne)

- 1988: publicatie van het eerste nummer van Logopedie, informatiemedium van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten

- 1994: organisator van het 2de CPLOL-congres in Antwerpen

- 1994: KB betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van logopedist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de logopedist door een arts kan worden belast

- 1996: KB betreffende de overeenkomstencommissie van logopedisten

- 1997: installatie van de overeenkomstencommissie logopedisten-mutualiteiten

- 1999: zetel met officiële vertegenwoordiging in het Verzekeringscomité van het RIZIV

- 1999: KB tot uitbreiding van de bevoegdheid van de Planningscommissie-medisch aanbod tot het beroep logopedist

- 2000: KB betreffende de Erkenningsraad voor Logopedisten

- 2001: installatie van de Erkenningsraad voor Logopedisten

- 2002: wet op de patiëntenrechten

- 2003: publicatie van de eerste uitgebreide nomenclatuur van logopedische verstrekkingen met tussenkomst vanuit de ziekteverzekering

Voorzitters van de VVL

1980 - 1991: L. Heylen

1992 - 1995: R. Elen

1996 - 2020: P. De Meyere

2021 - heden: R. Boey