Commerciële werking

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten is vragende partij om samenwerkingsinitiatieven op te zetten, teneinde haar leden informatie en/of voordelen te kunnen aanbieden. Momenteel zijn méér dan 2000 logopedisten lid van de VVL. Zij zijn voornamelijk tewerkgesteld in zelfstandige (groeps)praktijken maar ook in revalidatiecentra, ziekenhuizen en scholen.

De VVL bereikt haar leden via diverse kanalen. Zo is er het tijdschrift ‘Logopedie’ dat tweemaandelijks verschijnt en dus zes maal per jaar (met name eind februari, eind april, eind juni, eind augustus, eind oktober en eind december) bij onze leden in de bus ligt. Op het einde van de zomer verschijnt een themanummer dat uitgebreid focust op een welbepaalde topic uit het vakgebied. Logopedie wordt verspreid onder alle leden en abonnees en is ook aanwezig in de bibliotheken van diverse opleidingen, scholen en instellingen. De basistarieven vindt u terug onderaan deze pagina*. Advertenties onder diverse vormen en formules zijn mogelijk**. Naast het tijdschrift kan de VVL haar leden ook via mailings elektronisch en per post bereiken. Bovendien organiseert de VVL bijscholingsactiviteiten, waaronder het jaarlijks congres (waarop talrijke firma’s een stand hebben) en de diverse studiedagen. Deze vormingsactiviteiten bieden eveneens heel wat mogelijkheden tot samenwerking. Tot slot biedt ook de VVL-website talrijke mogelijkheden om te adverteren of initiatieven bekend te maken.

Hebt u een (nieuw) product of een (nieuwe) dienst die u aan onze leden wil voorstellen, dan zijn we steeds bereid om samen met u te zoeken naar de best mogelijke samenwerkingsvorm(en). Meervoudige advertenties en/of combinaties kunnen rekenen op kortingstarieven.
Hebt u interesse of verdere vragen? Neem dan contact op met onze commerciële coördinator:

Stefaan Lefevere
E-mail: stefaanlefevere@vvl.be 
GSM: 0494/451222

 
(*) Advertentietarieven 2021 tijdschrift ‘Logopedie’

- Adverteren op een tijdschriftpagina, tot maximaal ½ pagina: € 215,00 (BTW inclusief)
- Adverteren op een tijdschriftpagina, tot maximaal 1 pagina: € 430,00 (BTW inclusief)
- Opleidingsprogramma’s specifiek voor logopedisten adverteren op een tijdschriftpagina: 25% korting op bovenvermelde prijzen (BTW inclusief)
- Meesturen van losbladig advertentiemateriaal prijs af te spreken (afhankelijk van grootte en gewicht)
- Meesturen van losbladig advertentiemateriaal van maximaal 2 A4’s (of een equivalent ervan) vanuit non-profit-sector: € 625,00
- Meesturen van losbladig advertentiemateriaal van maximaal 2 A4’s (of een equivalent ervan) vanuit profit-sector: € 756,00

(**) Opmerkingen

- Logopedie verschijnt op A4-formaat.
- De publiciteit wordt digitaal aangeleverd bij voorkeur in PDF-formaat.
- Een voorbeeldexemplaar kan steeds aangevraagd worden bij de commerciële coördinator.