TOLK VLAANDEREN: via video-interactie ouderbetrokkenheid versterken

Prijs VVL-leden: € 126,50

Prijs: € 145,00


Voeg toe aan winkelmandje

De impact en de efficiëntie van ouderbegeleiding is bij kinderen met spraak-en taalstoornissen meermaals aangetoond. Ouders laten participeren in de behandeling om op deze manier interacties met het kind te stimuleren en indien nodig te corrigeren, vormen een belangrijk deel van de behandeling. Bovendien worden ouders opgeleid om thuis zelfstandig verder aan de slag te gaan. Dit verhoogt de efficiëntie en de transfer van de behandeling. Als VVL willen we mee actief inzetten op een goede ouderbegeleiding. Naast opleidingen en workshops biedt de VVL u het ouderprogramma TOLK aan.

TOLK staat voor TAAL aanbieden, OVERNEMEN en aanpassen van de uitingen van het kind, LUISTEREN en KIJKEN.

TOLK is een methode voor taalstimulering. Het versterkt de ouderbetrokkenheid bij taal-en denkstimulering en sluit aan bij het natuurlijk proces van de taalontwikkeling. De methode richt zich op ouders van kinderen tussen 0 en 11 jaar en berust op de principes van video-interactie. De werkwijze bestaat naast filmfragmenten ook uit kijkvragen voor ouders, kindgerichte logopedische activiteiten en reminders voor thuis. Hierdoor zet TOLK actief in op het voorkomen en verhelpen van een taalachterstand.

TOLK kent twee onderdelen:

  • TOLK voor Taaltherapie
  • TOLK voor Taalontwikkeling

Algemeen

De videofragmenten vormen een startpunt om met ouders in gesprek te treden over hoe zij de taalontwikkeling van hun kind thuis ervaren en stimuleren. Door samen te kijken en in gesprek te gaan leren ouders observeren en het idee in elk filmfragment ontdekken. Dat bevordert inzicht in hun eigen gedrag. Coaching is belangrijk. Door kijkvragen toe te voegen, sturen we de aandacht en kunnen ouders verwoorden wat ze zelf belangrijk vinden als het om taalstimulering gaat. Deze werkwijze versterkt de ouderparticipatie (empowerment) en bevordert transfer. Uitgewerkte activiteiten per thema geven de therapeut de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan. Suggesties en Reminders voor thuis herinneren ouders eraan om dagelijks aandacht te hebben voor veel en op een goede manier te praten met het kind (Taal aanbieden, Overnemen wat het kind zegt en goed teruggeven, Luisteren , kijken en vertalen van de gedachten van het kind in woorden: kortweg TOLK)


Inhoudelijk

Therapiedoel gerichte activiteiten voor in de sessie, filmfragmenten, kijkvragen, suggesties voor thuis, digitale reminders. De uitgewerkte activiteitenlijst vindt u HIER

Voor wie

Logopedisten, opvoeders; leerkrachten kleuteronderwijs, pedagogische medewerkers.

Materiaal

  • Handleiding (wordt u toegestuurd per post)
  • Digitale videofragmenten (inlogcode wordt u toegestuurd)
  • Uitgewerkte activiteiten

Abonnement
U kunt de functies op het Tolkplatform gebruiken via een abonnementsformule.

  • Prijs abonnement voor één jaar VVL-leden: €76,5
  • Prijs abonnement voor één jaar niet-leden: €95
  • Er is een éénmalige opstartkost van €50
  • Per Extra licentie: €20 (maximum 5)