VVL roept alle leden samen naar aanleiding van het opleggen van een conventie

18/05/2022

Beste collega,


Zoals aangekondigd, is de tekst van een opgelegde conventie voorgelegd aan het Verzekeringscomité (VC) van eergisteren 16 mei. Onze vertegenwoordiger binnen het VC heeft gevraagd over te gaan tot een stemming rond dit voorstel.
De organisatie van de online stemprocedure door het RIZIV verliep chaotisch met als gevolg een onbetrouwbaar resultaat. Dit is opnieuw een voorbeeld van onbehoorlijk bestuur! Uiteindelijk is besloten om over te gaan tot een schriftelijke stemmingsprocedure. Deze is gisteren gestart en loopt nog tot en met overmorgen vrijdag. Het resultaat dient dan voorgelegd te worden aan de Algemene Raad van het RIZIV die maandag 23 mei samenkomt.

Het leidt echter geen twijfel meer dat er een meerderheid zal zijn om een conventie op te leggen. Alle ziekenfondsen stemmen immers voor het opleggen van een conventie. Na goedkeuring door de Algemene Raad zal de opgelegde conventie snel gepubliceerd worden en vervolgens voorgelegd aan elke individuele logopedist.

Het einde van het overlegmodel kan niet sprekender geïllustreerd worden. Met het opleggen van een conventie blijkt duidelijk dat de overheid niet bij machte is om samen met de VVL en UPLF tot een onderhandelde oplossing te komen. Diverse compromisvoorstellen van onze kant werden niet ernstig genomen en volledig genegeerd! Een opgelegde overeenkomst lost niets op en maakt de problemen alleen maar erger! De onderbetaling blijft bestaan en de administratieve overlast verandert niet! De VVL heeft op 13 mei een perstekst gelanceerd om dit gegeven publiek te maken. Je kunt de tekst hier nalezen.

Gezien de evolutie van dit dossier roept de VVL alle collega’s op om massaal deel te nemen aan de infoavonden die digitaal zullen doorgaan op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei eerstkomend om 20u30. Gezien het belang zijn ook niet-leden welkom. De UPLF zal hetzelfde doen. Wat mag je op deze avonden verwachten:
· een analyse van de conventietekst die voorligt
· een situering van de indexatie van 2% die in de tekst vervat zit
· de gevolgen voor het werkveld en de patiënten van deze opgelegde conventie
· een overzicht van de voor- en nadelen van het zich al dan niet conventioneren en dit voor alle betrokken werksectoren
· de timing en wijze waarop je je beslissing kenbaar kan maken aan het RIZIV
· het advies van de VVL en UPLF ten aanzien van deze conventie

DATA en TIJDSTIP
• Maandagavond 30 mei: 20u30
• Dinsdagavond 31 mei: 20u30


Eens de tekst aan iedereen is voorgelegd is er nog 30 dagen de tijd om je beslissing aan het RIZIV kenbaar te maken. Onderneem dus voorlopig niets en hou dus al één van deze twee avonden vrij in je agenda, neem deel en motiveer je collega’s om hetzelfde te doen!

SCHRIJF JE HIERONDER IN! IEDEREEN MAG DEELNEMEN!
Ik wil me inschrijven voor 30 mei.

Ik wil me inschrijven voor 31 mei.

Je ontvangt na inschrijving een bevestigingsmail! Ontvang je geen bevestigingsmail, neem dan zeker en vast contact op met het VVL-secretariaat via info@vvl.be