Functioneel Trainingsprogramma voor Syntaxis (FTS) Joyce Jacobs

Prijs VVL-leden: € 114,58

Prijs: € 141,70


Voeg toe aan winkelmandje

Het Functioneel Trainingsprogramma voor Syntaxis (FTS) is een therapieprogramma om op een speelse en functionele manier de syntaxis te trainen bij kinderen met een zinsbouwniveau tussen ± 1 en 10 jaar aan de hand van uitgewerkte oefeningen. Het een bruikbaar therapieprogramma voor logopedisten die werken met Nederlandssprekende kinderen met syntaxisproblemen in verschillende settings van het logopedisch werkveld. Deze publicatie bestaat uit een map met daarin de handleiding en de knipvellenbundel. Bovendien kunt u deze knipvellenbundel na aankoop éénmalig downloaden op uw computer zodat u de oefeningen kunt uitprinten.

In de handleiding wordt een theoretisch kader geschetst waarop het programma gebaseerd is, gevolgd door een beschrijving van de opbouw van het programma, de verantwoording van de gemaakte keuzes en een uitwerking van de oefeningen met suggesties voor het gebruik.

De knipvellenbundel bevat de uitgewerkte oefeningen in kleur, telkens onder vermelding van de te oefenen doeluiting. In deze vorm tracht het FTS een aanvulling te zijn op de bestaande logopedische materialen waarmee logopedisten weliswaar op een functionele, maar vooral ook op een plezierige manier kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de zinsbouw bij (jonge) kinderen.