ondersteuner type 7 stos/ type 2

ondersteuner type 7 stos/ type 2 04/03/2021
Plaats: Kortenberg/Vilvoorde
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 08/03/2021 tot 30/06/2021
Adres: Stuivenbergvaart, 40
2800 Mechelen
Contactpersoon: Broothaerts Rebecca
0486/973643
rebecca.broothaerts@kasterlinden-vgc.be

Ondersteunen en vaardiger maken van schoolteams en leerkrachten in de omgang met kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Als ondersteuner maak je deel uit van een dynamisch type 7 stos-team van ONW-Centrum. Je beschikt over kennis en ervaring in het (buitengewoon) onderwijs en meer specifiek in het begeleiden van leerlingen (en leerkrachten) of bent bereid dit te verwerven.

Als ondersteuner ben je te werk gesteld binnen het Buiten Gewoon Onderwijs, in het ondersteuningsnetwerk werk je samen met leerkrachten(teams) in het gewoon onderwijs om een antwoord te bieden op de ondersteuningsvragen van de leerling met specifieke onderwijsbehoefte en op de ondersteuningsvragen van de leerkracht/het leerkrachtenteam. Dit doe je zowel in de klas, op de klasvloer, als erbuiten.

Je hebt een passie voor inclusief onderwijs en ondersteunt leerkrachten in de ontwikkeling van hun handelingsbekwaamheid in de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Op die manier versterk je mee het zorgbeleid van scholen.

De focus wordt gelegd op fase 2 en 3 van het zorgcontinuüm. De samenwerking situeert zich op leerling- ,leerkracht- en teamniveau. Je ondersteunt leerlingen type 7 stos en type 2
Jobgerelateerde competenties

De medisch-administratieve documenten invullenPersoonsgebonden competenties

Klantgerichtheid

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Regels en afspraken nakomen

Samenwerken als hecht team

Omgaan met stress

Leervermogen hebben

Resultaatgerichtheid

Plannen (= ordenen)

Zin voor nauwkeurigheid hebben

Creatief denken (Inventiviteit)

Zelfstandig werken

Contactvaardig zijn

Aanbod

Dit is een deeltijdse job van 75% (een voltijdse job stemt overeen met een schoolopdracht van 22/22, hoofdopdracht van 26 klokuren) tot 30/6/2021, met kans op verlenging naar volgend schooljaar toe.

Verloning volgens diploma van leerkracht BuSo of paramedicus (logo, erg, kine), ortho en psycho worden verloond volgens loonbarema van leerkracht Buso

Datum indiensttreding : zo snel mogelijk, in samenspraak te bepalen

Verdere expertise wordt intern en extern voorzien.

Zeer gevarieerde job.

U heeft recht op een kilometervergoeding tijdens het uitoefenen van de job

Werken in een enthousiast team.

Wekelijks is er een regionale teamvergadering op donderdag

Regio Vilvoorde-Kortenberg

Plaats tewerkstelling

3070 KORTENBERG

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: annelies.vanopstal@kasterlinden-vgc.be

Contact: Mevr. Annelies Van OpstalJe kan je kandidaat stellen via mail en/of telefonisch

Graag foto toe voegen aan je CV.

Wij contacteren je dan zo snel mogelijk voor een gesprek

https://www.vdab.be/vindeenjob/vacatures/61978818?utm_source=stuureenvriend&utm_medium=email&utm_campaign=gedeeldevacature

Terug naar overzicht