Logopedist(e)

Logopedist(e) 15/01/2020
Plaats: Deurne
Type: Voltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Lakborslei, 108, bus 11
2100 Deurne
Contactpersoon: Ellen Loos
+32471017623
ellen@uitinzicht.be


Wij zoeken een voltijdse en/of deeltijdse logopediste/huiswerkbegeleider om het team te versterken.

Uit inzicht in uit zicht, groepspraktijk voor logopedie, psychotherapie, leer- en leef coaching en gezinsbegeleiding.

De praktijk is gestart vanuit een zoeken naar hoop, oplossingen en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met communicatie problemen.
Ellens ervaringen zowel professioneel en als persoonlijk leidde tot het ontstaan van een bloeiende praktijk waarbij niet alleen therapie maar ook begeleiding en het delen van kennis heel belangrijk is.
Afgelopen jaar zijn we flink uitgebreid en zijn we toe aan de volgende stap. Het team wordt groter en de projecten uitdagender. We hebben onze spullen ingepakt en de plek waar we mooie stappen hebben gemaakt, verlaten.
Nu zetten we het verhaal verder, op een nieuwe locatie met evenveel inzet en toewijding als voorheen.

.- Ontwikkelingsstoornissen (Autisme Spectrum Stoornis/Syndroom van Gilles de la Tourette/ADHD).
- Communiceren/functioneren bij angst, onzekerheid, dwang.
- Communicatie/taaltherapie bij erg jonge kinderen met een (mentale) beperking.
- Taalontwikkelingsstoornissen.
- Afasie, neurogene taalstoornissen.
- Spreken en zingen : leren praten voor groep, leren zingen vanuit een positieve, zelfzekere houding.
- Therapie bij lees-, spelling, en/of rekenproblemen, dyslexie, dyscalculie.


Je bent binnen de praktijk een zelfstandig functionerend logopedist.
Via team-overleg worden de praktische en inhoudelijke punten overlopen.
Taken en verantwoordelijkheden
Intake, onderzoek en therapie kunnen uitvoeren.
Zelfstandig werken in een team waar overleg, transparante communicatie centraal staat.

Kwalificaties en vaardigheden
Prof. bach. Logopedie en audiologie: logopedie
Master Logopedische en audiologische wetenschappen

Arbeidsvoorwaarden
Voltijds
Er worden een aantal daguren voorzien bij scholen in de buurt.

Aanbod:
Test- en therapiemateriaal aanwezig.
Ondersteuning op administratief en inhoudelijk vlak
Dienstverband: Voltijds

Terug naar overzicht