logopedist

logopedist 06/07/2022
Plaats: CAR Het Veer
Type: Deeltijds
Duur: Bepaalde duur
Periode: Van 01/09/2022 tot 15/04/2023
Adres: Kazernestraat, 35a
9100 Sint - Niklaas
Contactpersoon: Karen Waterschoot
0485716777
karen.waterschoot@hetveer.be

Als logopedist in het centrum voor ambulante revalidatie CAR HET VEER sta je in voor onderzoek en behandeling van kinderen met gehoorstoornissen en ontwikkelingsstoornissen en hun context . Je geeft vorm en inhoud aan individuele en/of groepstherapieën voor deze kinderen tussen 4 en 18 jaar oud.
Vanuit een transdisciplinaire visie, met het bio-psychosociaal model als denk -en werkkader (ICF –WHO) bereiken we een optimale participatie van het kind in het dagelijks leven. Je werkt nauw samen met de ouders, de leerkrachten, het CLB, de onthaalouders of andere steunfiguren.
Samen met je team, het kind of jongere en zijn omgeving ontwikkel je een revalidatieplan. Het revalidatieplan is gericht op het verbeteren van activiteiten en participatie aan het dagelijks leven. We werken hierbij vraaggestuurd en zetten in daar waar het voor het kind, jongere of volwassene in kwestie zelf belangrijk is. We bieden zorg op maat. We willenkinderen, gezinnen en hun netwerk versterken door coachend te werk te gaan.

Voor wie?
Vooral kinderen en jongeren tussen 4-18 jaar
Kinderen en jongeren met een gehoorstoornis, autismespectrumstoornis, een mentale beperking, een complexe ontwikkelingsstoornis, een gedragsstoornis (vb.: ADHD) kunnen door jou worden behandeld.

Meer info: www.hetveer.be

Terug naar overzicht