Mag iemand die nog niet afgestudeerd is al werken als logopedist?


Iemand die nog geen diploma heeft behaald, kan onmogelijk werken als logopedist. Zonder diploma is hij/zij met niets in regel: geen statuut, geen RIZIV-nummer, enz. Dit geldt eveneens voor stagiair(e)s logopedie. Wanneer in het kader van logopedie over een stagiair wordt gesproken, gaat het om een student logopedie die in het kader van zijn/haar opleiding tot logopedist een stage doet bij een logopediepraktijk en dus zijn/haar diploma nog niet heeft behaald.

Een student logopedie mag enkel logopedische handelingen stellen in de logopediepraktijk in het kader van een stageplan. Deze handelingen moeten steeds worden gesuperviseerd. De stagementor wordt verondersteld de nodige en gepaste begeleiding te kunnen bieden. Prestaties die uitsluitend zijn verricht door een student mogen bovendien geenszins worden gefactureerd en/of geattesteerd. De nomenclatuur vereist dat de behandeling wordt gegeven door een erkende logopedist: hieronder moet minstens worden begrepen dat de aanrekenende logopedist voortdurend aanwezig is in de behandelruimte.

Wanneer u dus een collega wenst aan te trekken voor uw praktijk, kan u zich uitsluitend wenden tot gediplomeerde logopedisten. Andere oplossingen zijn niet wettelijk.