Mogen getuigschriften worden ingevuld wanneer de terugbetaling gebeurt via de aanvullende verzekering?

Hierover bestaat geen wettelijke reglementering. De bepalingen zijn dan ook sterk regio-gebonden en afhankelijk van ziekenfonds tot ziekenfonds. Sommige mutualiteiten eisen dat de getuigschriften gebruikt worden, andere ziekenfondsen hebben hun eigen formulieren. Het is best om vooraf bij het betrokken ziekenfonds even te informeren. Als de getuigschriften gebuikt worden is het belangrijk om aan te geven dat het gaat om prestaties buiten de nomenclatuur. Je kan het RIZIV gedeelte eventueel doorstrepen of je gebruikt de omschrijving AV(R). Voor de zekerheid vraag je ook dit altijd na bij het ziekenfonds.