In het vakje ".......euro" vullen sommigen het bedrag in, maar anderen schrijven "ja" of "nee". Wat moet er nu precies op vermeld worden?

Het vakje handelt over sociale en fiscale franchise. “Ja” of “nee” is voldoende voor het ziekenfonds om te weten of de patiënt al dan niet remgeld heeft betaald. Sommige rechthebbenden krijgen bij het overschrijden van de drempel van de totale remgeldkost op jaarbasis (alle medische en andere kosten) een stuk terug. In die zin kan een correcte vermelding van het al dan niet betalen van het remgeld voor de patiënt zijn belang hebben. Met conventionering of fiscaliteit van de logopedist heeft het niets te maken.