Ben ik verplicht mijn inkomsten in te schrijven in een dagboek?

Het bijhouden van een dagboek is niet verplicht, het is uiteraard wél verplicht uw inkomsten bij te houden. Dit kan aan de hand van zelf opgemaakte digitale bestanden maar evengoed door een bestaand boekhoudkundig programma.

Bewaren van fiscale documenten moet wettelijk gezien gedurende minstens 7 jaar (rekeninghoudend met het eerstvolgende jaar na het aanslagjaar). FIscale documenten houden in:een kopie van uw belastingsaangifte, alle facturen, alle documenten van de boekhouding, attesten en getuigschriften.