Studiedag: Verteltherapie bij volwassenen met een lichte afasie

Deze opleiding werd door de organisator zelf ingegeven via een invulformulier op deze website.

Organisator: Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
Sprekers: Dorien Vandenborre, docent en onderzoeker Logopedie en Audiologie Thomas More
Jiska Wiegers, klinisch linguïst Afasieteam Rijndam Revalidatie Rotterdam
Datum: 12/05/2022
Start vorming: 09u30
Einde vorming: 16u30
Gebouw / zaal: Campus Sint Andries
Adres: Sint Andriesstraat, 2
2000 ANTWERPEN
België
E-mailadres: greet.goethals@thomasmore.be
Website: https://www.thomasmore.be/opleidingen/navorming/vormingen-logopedie-en-audiologie/verteltherapie-bij-volwassenen-met-een-lichte-afasie
Prijs: VVL-leden: € 100,00
Studenten (VVL-lid): € 100,00
Niet VVL-leden: € 100,00
Studenten (Niet VVL-lid): € 100,00

In de voormiddag leer je hoe je vertelmogelijkheden bij volwassenen met een lichte afasie in kaart brengt. Dorien Vandenborre bespreekt kritisch verschillende manieren om een verhaal uit te lokken, zoals een situatieplaat, een logische reeks, een spontaan gesprek of het navertellen van een bekend verhaal. Samen bekijk je hoe je het taalstaal vervolgens beoordeelt en welke aanknopingspunten je eruit haalt voor therapie.

In de namiddag maak je kennis met Linguïstisch Onderbouwde VertelTherapie (LOVT) voor mensen met afasie. Deze methode bestaat enerzijds uit een analysemethode voor verhalen en anderzijds uit een behandelmethode. LOVT werkt als volgt: de cliënt met een lichte afasie vertelt een gebeurtenis, iets dat hij persoonlijk meemaakte. Dat verhaal wordt volgens de LOVT-methode op zins- en verhaalniveau geanalyseerd. Daaruit volgen concrete aanknopingspunten voor therapie op discourseniveau. Jiska Wiegers kadert het behandelprogramma theoretisch. Aan de hand van concrete casussen leer je hoe je LOVT kan inzetten in je behandeling.

Na het volgen van deze vorming kan je met meer kennis en concrete kapstokken behandelsessies rond persoonlijke verhalen zelf vormgeven.