Problemen oplossen met RTS voor 10-14 jarigen en basiseducatie

Deze opleiding werd door de organisator zelf ingegeven via een invulformulier op deze website.

Organisator: Eureka Expert
Sprekers: Lucas Hermans
Datum: 31/01/2019
Start vorming: 09u15
Einde vorming: 15u45
Gebouw / zaal: Jeugdherberg de Blauwput
Adres: Martelarenlaan 11A
3010 Leuven
België
E-mailadres: expert@eurekaleuven.be
Website: http://www.eurekaexpert.be/
Prijs: VVL-leden: € 121,00
Studenten (VVL-lid): € 121,00
Niet VVL-leden: € 121,00
Studenten (Niet VVL-lid): € 121,00

Breuken, procenten, verhoudingen, omtrek, oppervlakte en volume
RekenTrapperS of RTS is een krachtige en innovatieve rekenmethode voor kinderen met en zonder rekenproblemen. Je kunt RTS zowel individueel als klassikaal inzetten. Veel Vlaamse scholen passen deze methode al met succes toe, zowel bij kinderen die moeite hebben met rekenen als voor de hele klas. Sinds kort hebben we ook een aanbod van korte modules met het accent op probleemoplossend leren denken.

In deze studiedag gaan we in op de basisvoorwaarden om probleemoplossend te leren werken in de klas. Welke kinderen kunnen, mits een goed didactisch aanbod, snel en efficiënt problemen oplossen? Hoe zorgen we bij deze leerlingen voor een voldoende gestructureerde onderbouw zodat ze in het voortgezet onderwijs systematisch wetenschappelijk en wiskundig correct vraagstukken oplossen?

Andere leerlingen blijven opvallend zwak in probleemoplossende vaardigheden en dit meestal zowel in rekenen als in andere domeinen. Hoe verzorgen we voor deze kinderen een gedifferentieerd aanbod dat voldoende basiskennis opbouwt en beperkt maar correct problemen leert oplossen? Welke soorten problemen komen hiervoor het best in aanmerking? Hoe zorg je dat deze leerlingen vooral vorderingen maken in de problemen die ze ook in het dagelijks leven nodig zullen hebben: procenten, verhoudingen, formule-rekenen met omtrek, oppervlakte en volume?

De tussengroep heeft vooral nood aan didactische duidelijkheid, goede probleemoplossende vaardigheden en nauwkeurig en systematisch leren werken. Hoe bieden we ook deze leerlingen een rijk aanbod aan met voldoende tijd en aandacht voor differentiatie?

De studiedag biedt heel wat praktijkvoorbeelden zowel naar de inhoud als naar de vorm toe. De onderdelen procenten, breuken, omtrek, oppervlakte en volume staan inhoudelijk centraal. Daarnaast komen ook andere type problemen exemplarisch aan bod.

Anny Cooreman (pedagoog, auteur van de reeks RTS, leerkracht wiskunde en wetenschappen SO) werkt aan de hand van voorbeelden uit de modules uit 4de lj, 5de lj, 6de lj en 1ste jaar SO.

Voor wie?

Leerkrachten basisonderwijs bovenbouw, zorgcoördinatoren, leerkrachten eerste graad secundair onderwijs, leerkrachten volwassenonderwijs, ouders, CLB, rekendeskundigen, logo's, remedial teachers, docenten rekenen/wiskunde hoger onderwijs.

Volg de intensieve reeks 'Rekencoach' als je je wil verdiepen in rekenen en rekenstoornissen en de aanpak ervan. Ook interessant voor scholen die RTS willen integreren als klasmethode of voor differentiatie.

Wat vonden deelnemers leerrijk?

- Leefwereld van cursisten in klas brengen.

- Praktische tips die onmiddellijk toepasbaar zijn in de klas.

- Zeer concrete tips + uitleg om meteen in de klas te gebruiken. Bruikbare werkboeken ontwikkeld die volledig aansluiten bij de visie van mij en mijn collega L5 waar ik klas doorbrekend mee werk.

- De concrete voorbeelden van de lesgever.