Standpunt van de VVL: kinderen met leerachterstand door de lockdown

02/02/2021

Kinderen met leerachterstand door de lockdown: hoe logopedisten in het
gewoon onderwijs een méérwaarde hadden kunnen zijn!


Beste collega,


Gisteren verschenen in de media berichten dat logopedisten “overspoeld worden door aanvragen voor kinderen met leerachterstand” en dit als gevolg van de lockdown. Ook de VVL is door diverse media gecontacteerd rond deze kwestie.


Als VVL wensen we hierrond een genuanceerd standpunt in te nemen. Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er door de lockdown sprake is van een zeker uitstel van zorg. Praktijken lagen in het voorjaar immers een aantal weken stil en ook daarna is de opstart eerder met mondjesmaat verlopen. Dit blijkt ook uit de RIZIV-cijfers van het verbuik binnen de nomenclatuur. In de maanden maart en april daalde het gebruik van logopedie tot 55% en over de periode tot september 2020 gemiddeld met 35%. De vraag naar logopedie herneemt en de uitgestelde zorg doet een piek in de vraag ontstaan en doet lijken op een tekort aan zorgverstrekking. Dit is een vaststelling die ook voor een aantal andere zorgberoepen gelijklopend is zoals bij artsen, chirurgen, tandartsen…


We willen hier benadrukken dat kinderen die een leerachterstand oplopen als gevolg van de lockdown en het sluiten van de scholen of het digitaal lesgeven wel degelijk dienen geholpen te worden maar niet door logopedisten in privé-praktijken via behandelingen onder RIZIVnomenclatuur! Hetzelfde geldt trouwens voor kinderen die omwille van dezelfde reden nog niet schoolrijp zijn. Logopedisten zijn immers opgeleid en bevoegd om te werken met logopedische “stoornissen” zoals dyslexie en dyscalculie of taalstoornissen. De incidentie van deze stoornissen loopt niet plots op door de lockdown. 

Als VVL zijn we zeker akkoord dat er een probleem is en dat voor deze kinderen een oplossing dient gevonden te worden. Maar als er geen sprake is van een stoornis, dan kan dit niet opgenomen worden binnen de nomenclatuur logopedie. Logopedisten hadden hier het onderwijs zeker van dienst kunnen zijn. De VVL pleit er al vele jaren voor om logopedisten te integreren binnen het CLB of het gewoon onderwijs zoals in het bijzonder onderwijs het geval is. Zij zouden hier bijvoorbeeld voor een correcte triage en doorverwijzing kunnen zorgen. Het ontstaan van wachtlijsten is geen exclusieve van logopedisten maar doet zich momenteel ook voor bij andere zorgverstrekkers. Deze wachtlijsten dienen daarom genuanceerd te worden. Ze kunnen zeer regioafhankelijk zijn en mee veroorzaakt worden doordat de uren waarbinnen logopedisten in een zelfstandige praktijk kunnen werken beperkt zijn. We willen de collega’s oproepen om de plaatsen binnen de praktijken effectief voor te behouden voor kinderen met stoornissen. Dit is wat wettelijk is toegelaten. Dat deze laatsten door een toevloed van kinderen met een leerachterstand niet meer behandeld zouden worden, zou pas echt een groot probleem zijn.


Indien hier nog vragen over ontstaan, contacteer ons gerust via mail op info@vvl.be.


Vriendelijke groeten,
het VVL-team