LETTERSOEP: Programma voor hardnekkige letterverwarringen

Prijs VVL-leden: € 88,45

Uw prijs: € 110,63


Voeg toe aan winkelmandje

Auteurs: Eddy Hoste en Sabine Vandevelde
Illustraties: Jeroen Michiels

‘Lettersoep’ is een werkboek voor de aanpak van hardnekkige letterverwarringen. Voor veel kinderen verloopt het automatiseren van grafeem-foneem en foneem-grafeemkoppelingen binnen het aanvankelijk lees- en schrijfproces immers niet zonder problemen. Dit werkboek gaat in op zowel visuele als auditieve letterverwarringen en biedt de gebruiker een set oefeningen met éénlettergrepig woordmateriaal op zowel woord-, zins- als tekstniveau. De auteurs gaan ervan uit dat door het isoleren van één van de twee grafemen, de verankering vlotter verloopt dan wanneer deze tegelijkertijd worden aangeboden. Door gebruik te maken van het ‘Letterpaspoort’ gaan kind en begeleider samen op zoek naar de specifieke karakteristieken van de grafemen/fonemen. In het werkboek worden naast auditieve en visuele identificatie- en discriminatieoefeningen ook steeds een aantal oefeningen aangeboden voor het verstevigen van de grafeem-foneem en de foneem-grafeemkoppeling van de 13 verschillende letterparen.

Volgende paren komen aan bod:

 • ei/ie
 • b/d
 • v/w
 • m/n
 • v/f
 • z/s
 • b/p
 • d/t
 • eu/ui
 • a/aa
 • o/oo
 • e/ee
 • u/uu

Bij elk letterpaar worden zowel grafeem-foneemoefeningen als foneem-grafeemoefeningen aangeboden.
Met de in bijlage meegeleverde illustraties en woordkaartjes, kan de gebruiker verder aan de slag om extra oefenmateriaal te maken.

Deze publicatie wordt aangeboden in boekvorm. Bovendien kunt u alle oefeningen na aankoop éénmalig downloaden op uw computer zodat u de oefeningen kunt uitprinten.

Publicatiedatum: 2015

Klik hieronder voor voorbeelden van Lettersoep.