Gepersonaliseerde visitekaartjes - 500 exemplaren

Prijs VVL-leden: € 76,65


Login

Lid zijn van de VVL is en blijft een referentie naar uw patiënten, verwijzers en al uw professionele contacten. Maak daarom gebruik van deze service die wij u als beroepsvereniging aanbieden. De gepersonaliseerde visitekaartjes (met VVL-opmaak) kunt u gebruiken om mee te geven aan uw contacten. Op de voorkant worden uw persoonlijke gegevens geplaatst (m.n. naam, titel, adres, telefoon, fax, e-mailadres, …). Op de achterzijde is blanco. De kaartjes hebben als afmeting 8*5,5 cm, maar zijn iets zwaarder dan de afsprakenkaartjes.

Deze kaartjes kunnen uitsluitend door VVL-leden besteld worden.

Voor de onderstaande prijs krijgt u 500 gepersonaliseerde visitekaartjes.

Bestelling: via deze site en via betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer IBAN BE52 2300 2024 2809 van de VVL. BTW is in de kostprijs inbegrepen. Bestellingen vanuit het buitenland zijn onderhavig aan extra portkosten.