Gepersonaliseerde afsprakenkaartjes - 500 exemplaren

Prijs VVL-leden: € 83,00


Login

Lid zijn van de VVL is en blijft een referentie naar uw patiënten, verwijzers en al uw professionele contacten. Maak daarom gebruik van deze service die wij u als beroepsvereniging aanbieden. De gepersonaliseerde afsprakenkaartjes (met VVL-opmaak) kunt u gebruiken om de afspraken met uw patiënten te noteren en met hen mee te geven. Op de voorkant worden uw persoonlijke gegevens geplaatst (m.n. naam, titel, adres, telefoon, fax, e-mailadres, …). Op de achterzijde is een frame gedrukt waarin plaats is om acht afspraken te noteren (i.e., dag, datum en uur). De kaartjes hebben als afmeting 8*5,5 cm.

Deze kaartjes kunnen uitsluitend door VVL-leden besteld worden.

Voor de onderstaande prijs krijgt u 500 gepersonaliseerde afsprakenkaartjes.

Bestelling: via deze site en via betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer IBAN BE52 2300 2024 2809 van de VVL. BTW is in de kostprijs inbegrepen. Bestellingen vanuit het buitenland zijn onderhavig aan extra portkosten!