Ondersteuner type 7

Ondersteuner type 7 14/10/2022
Plaats: Brussel
Type: Voltijds
Duur: Onbepaalde duur
Adres: Georges Henrilaan 278
1200 Brussel
Contactpersoon: Evelien Verschueren
02 739 43 02 of 0492 14 34 04
kiwoluwe.t7@ondersteuningtype467.be

Als ondersteuner type 7 werk je samen met leerkrachten(teams) trajecten op maat uit op specifieke wijze, om samen tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis of een auditieve beperking in het gewoon basis- en secundair onderwijs.
Je vormt een brug tussen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Je biedt antwoord op de hulpvragen van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, leerkrachten, schoolteams en ouders.
Het aantal uren is bespreekbaar. Voltijds, deeltijds of zelfs enkele uren: alles is welkom.
Meer info? www.kiwoluwe.be

Terug naar overzicht