Terugbetaling

Onderaan deze pagina (zie bijlage 1) vindt u de folder met de uitleg van de aanvraagprocedure voor terugbetaling via uw ziekenfonds. U vindt hier tevens de documenten die u nodig heeft voor de aanvraag tot terugbetaling logopedie voor privé-kabinetten.

Er zijn twee belangrijke documenten voor zo’n aanvraag:

  • het voorschrift (zie bijlage 2)
  • het document met uw handtekening (zie bijlage 3).

Bij een eerste aanvraag wordt het voorschrift aangevuld door uw huisarts of een gespecialiseerde arts. Bij een verlenging wordt het voorschrift aangevuld door uw huisarts. Soms dient dit terug een gespecialiseerde arts te zijn. Alle documenten worden samen met het onderzoeksverslag van uw logopedist naar het hoofdkantoor van uw ziekenfonds gestuurd. Daar buigt een adviserend geneesheer zich over de aanvraag. Uw logopedist zal u meer informatie geven over een correcte afhandeling van dergelijke aanvraag. De eindbeslissing tot terugbetaling via klassieke verzekering ligt bij de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds.

Indien geen terugbetaling mogelijk is via de klassieke verzekering, kan u misschien wel een tegemoetkoming krijgen via de aanvullende verzekering van het ziekenfonds.