VVL ORGANISEERT STUDIEDAG OUDERBEGELEIDING

28/06/2017

Sinds 1 april van dit jaar is ouderbegeleiding erkend als terugbetaalbare prestatie binnen het RIZIV. Ouders zijn immers een onmisbare schakel in het behandelen van kinderen met een logopedische stoornis. Bovendien is aangetoond dat ouderbegeleiding niet alleen tot betere resultaten leidt maar ook sneller de beoogde effecten oplevert.

De VVL wil tegemoet komen aan de noodzaak om extra vorming aan te bieden rond ouderbegeleiding en organiseert daarom een studiedag.

Waar en Wanneer ?

Er is voor gekozen om de studiedag tweemaal aan te bieden :

  • Op 9 oktober 2017 te Berchem
  • Op 16 oktober 2017 te Nazareth telkens van 9u tot 16u

Programma

De dag bestaat uit een plenaire sessie in de voormiddag met algemene/gemeenschappelijke informatie, gevolgd door een parallelle sessie in de namiddag met stoornis-specifieke informatie. U kan uw keuze maken tussen taalstoornissen, dyslexie/dysorthografie of stotteren.

Inschrijving

Er kan uitsluitend ingeschreven worden via de inschrijvingsmodule die u HIER kunt vinden voor Nazareth en HIER voor Berchem.
VVL-leden kunnen deelnemen aan ledentarief ! Let wel, vul zeker uw lidnummer in anders zal u een hoger tarief aangerekend worden! Het aantal plaatsen is beperkt!

KMO-portefeuille

Voor deze vormingsactiviteit kunt u gebruik maken van de subsidiëring van de KMO-portefeuille. Dit laat u toe om een aanzienlijk deel van de opleidingsinvestering terugbetaald te krijgen.

Méér informatie?

Voor méér informatie rond deze studiedag kunt u HIER de folder downloaden:

Voor méér informatie rond de KMO-portefeuille kunt u HIER klikken.