VVL-congres 15/03/2012 - CALL FOR PAPERS - CALL FOR POSTERS

13/09/2012

Op 15/03/2013 organiseert de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten haar 34ste congres in het congrescentrum ALM te Berchem. Naar jaarlijkse gewoonte zal dit gepaard gaan met inhoudelijke voordrachten, een plenaire postersessie (in het kader van Wetenschappelijk Onderzoek Logopedie en Audiologie, i.e., WOLA), workshops, de mogelijkheid om promotie- en verkoopstands te bezoeken en natuurlijk ook mekaar ontmoeten en netwerken.

Gedurende de ganse congresdag zullen de volgende thema’s centraal staan: taal en taalstoornissen bij kinderen, leren en leerstoornissen, en neurogene communicatiestoornissen. Om echter presentatie van wetenschappelijk onderzoek, studie en expertise uit andere logopedische domeinen te promoten, wordt ook de mogelijkheid geboden om zogenaamde free papers en free posters in te zenden. Met dit bericht nodigt de VVL-congresorganisatie u bijgevolg uit om een vrije inzending van een voordracht of een poster te doen.

CALL FOR PAPERS

>  Wie een orale presentatie van 15 minuten prefereert om research te verspreiden, kan een free paper inzenden. We vragen u in dat geval om per free paper de volgende informatie te sturen naar vorming@vvl.be (met “Paper_Congres 2013” als onderwerp):

  • naam, voornaam en affiliatie per presentator/auteur;
  • titel van de voordracht;
  • korte beschrijving (in maximaal 200 woorden) van de inhoud, waarbij de volgende aspecten aan bod komen: (1) achtergrond / bedoeling / hypothese, (2) methode / werkwijze, (3) resultaten / bevindingen, en (4) besluiten / discussie.

>  Deadline voor inzending: vrijdag 30/11/2012, 17.00u.

>  De voorkeur gaat uit naar lopende/recente projecten waarin een logopedisch-audiologisch relevante hypothese kwantitatief getoetst werd. Relevante kwalitatieve onderzoeken zullen echter ook in overweging worden genomen.

>  Alle inzendingen zullen geëvalueerd worden door leden van VVL’s Centrum voor Permanente Vorming. De finale beslissing zal per e-mail worden meegedeeld.

CALL FOR POSTERS

>  Het VVL-congres heeft stilaan ook de traditie om binnen het WOLA-initiatief een postersessie van 45 minuten te organiseren. Wie dus een posterpresentatie verkiest, kan een free poster inzenden. We vragen u in dat geval om per free poster de volgende informatie te sturen naar vorming@vvl.be (met “Poster_Congres 2013” als onderwerp):

  • naam, voornaam en affiliatie per presentator/auteur;
  • titel van de poster;
  • korte beschrijving (in maximaal 200 woorden) van de inhoud, waarbij de volgende aspecten aan bod komen: (1) achtergrond / bedoeling / hypothese, (2) methode / werkwijze, (3) resultaten / bevindingen, en (4) besluiten / discussie.

>  Deadline voor inzending: vrijdag 30/11/2012, 17.00u.

>  De voorkeur gaat uit naar lopende/recente projecten waarin een logopedisch-audiologisch relevante hypothese kwantitatief getoetst werd. Relevante kwalitatieve onderzoeken zullen echter ook in overweging worden genomen.

>  Alle inzendingen zullen geëvalueerd worden door leden van VVL’s Centrum Permanente Vorming. De finale beslissing zal per e-mail worden meegedeeld.

BESLUIT

De VVL hoopt er in het voorjaar 2013 weer een boeiend en geslaagd congres van te maken. We kijken bijgevolg met veel interesse uw inzending tegemoet.

 

Centrum voor Permante Vorming van de VVL

Drs. Katja Batens, Dr. Romain Buekers (verantwoordelijke WOLA), Liesbeth Crommen, Rik Elen, Marleen D’hondt, Dr. Louis Heylen, Dr. Youri Maryn (voorzitter Centrum Permanente Vorming, verantwoordelijke VVL Congres), Hilde Oris, Drs. Kirsten Schraeyen, Annelies Van Boxstael