KMO-PORTEFEUILLE: SUBSIDIE VAN HET 38STE VVL CONGRES

02/01/2017

Het werd reeds eerder aangekondigd ... de VVL heeft bekomen dat het 38ste congres van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten wordt gesubsidieerd via de KMO-portefeuille. Maar ...

  • Wat is de KMO-portefeuille?
  • Wie komt in aanmerking?
  • Hoeveel bedraagt de tussenkomst van de KMO-portefeuille?
  • Welke kosten komen in aanmerking?
  • Hoe te registreren bij de KMO-portefeuille?
  • Hoe verloopt de betaling?

Het antwoord op deze vragen vindt u in het document in bijlage.

Alle informatie betreffende dit evenement vindt u op www.vvl.be/congres-2017. Het belooft alvast een boeiende dag te worden en we hopen u talrijk te mogen begroeten op het 38ste VVL congres.