38STE VVL CONGRES 10 MAART 2017 CALL FOR ABSTRACTS

11/09/2016

Ook voor het 38ste congres van VVL (2017) kunnen er vrije inzendingen voor een presentatie gebeuren. Het kan om een poster of een orale presentatie gaan. We vragen om per vrije inzending de volgende informatie te sturen naar vorming@vvl.be met “Abstract_Congres 2016” als onderwerp:

  • Poster / Orale presentatie
  • Per presentator/auteur: voornaam, naam, affiliatie;
  • Titel van de paper;
  • Korte beschrijving (in maximaal 200 woorden) van de inhoud, waarbij de volgende aspecten aan bod dienen te komen: (A) achtergrond / bedoeling / hypothese, (B) methode / werkwijze, (C) resultaten / bevindingen, en (D) besluiten / discussie. Deze indeling dient gerespecteerd te worden. Inzendingen die hier niet aan voldoen, worden teruggestuurd naar de corresponderende auteur(s).

Deadline voor inzending: vrijdag 30 november 2016, 17.00u.

De voorkeur gaat uit naar lopende/recente projecten waarin een logopedisch-audiologisch relevante hypothese kwantitatief getoetst werd. Relevante kwalitatieve onderzoeken zullen uiteraard ook in overweging worden genomen.

Alle inzendingen zullen geëvalueerd worden door leden van VVL’s Centrum Permanente Vorming. De finale beslissing zal per e-mail worden meegedeeld.