De VVL wil zijn kerntaken in 2021 nog meer ter harte nemen

29/12/2020

De voorbije weken konden we je hopelijk overtuigen van de noodzaak van jouw lidmaatschap voor het beroep en van de voordelen die het lidmaatschap biedt. We nodigen je dan ook uit om in 2021 lid van de VVL te worden. Samen worden we een nog grotere en sterkere vereniging!

JA, IK HEB € 0,60 (BRUTO!) PER DAG OVER VOOR MIJN BEROEP!
Jij hebt dit over voor jouw beroep. Misschien kun je met de onderstaande informatie ook een collega aanmoedigen om ook bij VVL aan te sluiten.

JA, IK WIL MIJN LIDGELD TERUGVERDIENEN!
We hebben in de vorige berichten de realisaties van het voorbije jaar toegelicht. Het VVL-lidgeld verdien je in de loop van een jaar terug. Het aantal voordelen voor VVL-leden wordt in 2021 verder uitgebreid.

JA, IK WIL MIJN TOEKOMST VEILIG STELLEN!
Het lidmaatschap van de VVL is persoonlijk. Een collega laten delen in jouw lidmaatschap is nadelig voor de VVL en onfair t.o.v. collega’s die wel trouw hun lidgeld betalen. Het voortbestaan en de werking van de VVL steunt op elk individueel lidmaatschap.

EN JA, DE VVL HEEFT NOG VEEL TE VERWEZENLIJKEN!

In 2021 wil de VVL

  • verder investeren in een snelle, correcte en duidelijke communicatie via eigentijdse kanalen zoals Facebook en Instagram. Op deze manier willen we onze werking meer in de verf zetten, nog sneller communiceren over maatregelen, wijzigingen in de nomenclatuur of aankomende vormingen en de binding met de jongere generatie logopedisten versterken.
  • de wetenschappelijke onderbouw van het beroep verstevigen. Hierdoor willen we logopedisten ondersteunen bij het kwalitatief uitvoeren van onderzoek en therapie volgens de meest recente evoluties in het beroep.
  • het kwaliteitsplatform voor vormingen verder uitbouwen. Dit zal je als VVL-lid toelaten je expertise te etaleren en je te onderscheiden van andere logopedisten. Al je gevolgde vormingen zullen gebundeld worden op jouw persoonlijke pagina die ook zichtbaar is wanneer doorverwijzers, ouders of potentiële cliënten een logopedist zoeken via de zoekfunctie op de website.
  • de collega’s in de CAR, de ziekenhuizen en het onderwijs ondersteunen en informeren o.a. via informatie op maat en een vernieuwd aanbod van diverse vormingsactiviteiten en publicaties. Op deze manier willen we meer geïndividualiseerde voordelen koppelen aan het lidmaatschap van VVL-leden die werkzaam zijn in deze sectoren.
  • onze ICT-infrastructuur verder optimaliseren. Hierdoor kunnen we het gebruikscomfort voor de leden verhogen, zal de inschrijfprocedure voor vormingen sneller verlopen, kunnen we een meer efficiënte dienstverlening garanderen, sneller nieuwsbrieven versturen, op professionele wijze webinars organiseren, enz.

Met andere woorden: onze kerntaken nog méér ter harte nemen.

BEDANKT!

Met je lidmaatschap kan er nog meer gerealiseerd worden voor de logopedie. Het beroep en jullie als zorgverstrekkers verdienen dit! Draag je steentje bij en word lid. Bij deze nieuwsbrief vind je de lidmaatschapstarieven voor 2021. Deze liggen hoger dan dit jaar. Deze verhoging is broodnodig om enerzijds op de vele actuele uitdagingen krachtig te kunnen inspelen en anderzijds de doelstellingen voor de toekomst te kunnen realiseren!

LEUKE ATTENTIE!

De collega’s die hun lidmaatschap hernieuwen voor 1 januari 2021 ontvangen een leuke attentie!