Persmededeling ivm integreren logopedisten in het gewoon onderwijs

25/01/2019

Op 22 januari werd door VVL onderstaande persmededeling ruim verspreid.

De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten pleit voor het integreren van logopedisten in het gewoon onderwijs ter versterking van het pedagogisch project van de lagere school” …

Het debat rond het voorstel van de katholieke koepel om onderwijsassistenten te voorzien in het lager onderwijs woedt volop. In dat debat worden ook logopedisten genoemd, niet als assistenten, maar als specialisten, als toegevoegde waarde.

De VVL pleit al jaren voor het opnemen van logopedisten binnen de bredere schoolomkadering, hetzij via de CLB’s, hetzij rechtstreeks binnen het schoolteam van een individuele school. De invoering (en uitvoering) van het M-decreet maakte pijnlijk duidelijk dat talrijke leerkrachten en schoolteams onvoldoende voorbereid waren op de opvang van kinderen met dyslexie, dyscalculie, dysorthografie, autisme, ADHD, …
Net daar ligt de expertise van logopedisten. Zij kunnen hier een duidelijke meerwaarde betekenen!

De VVL steunt dan ook de idee om specialisten te integeren binnen het onderwijs.

Voor meer informatie betreffende het standpunt van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) inzake de omkadering van het onderwijs kan u terecht bij:
• Piet Ceuppens, persrelatie VVL, 0485 70 23 49, pietceuppens@vvl.be
• Pol De Meyere, voorzitter VVL, 0478 26 54 99, poldemeyere@vvl.be