NSVO-Z: Nederlands Spraakverstaanbaarheidsonderzoek - Zinsniveau

Prijs VVL-leden: € 46,33

Prijs: € 57,96


Voeg toe aan winkelmandje

MOMENTEEL UIT VOORRAAD! WORDT HERWERKT EN BIJGEDRUKT! 

Auteurs: Heidi Martens, Gwen Van Nuffelen, Marc De Bodt.

Spraakverstaanbaarheid is een cruciaal gegeven in de levenskwaliteit van patiënten met een spraakstoornis. Als de spraak van een patiënt niet goed verstaanbaar is, brengt dit een goede communicatie in het gedrang. Maar vanaf wanneer is iemand niet goed verstaanbaar? Hoe kan je dit meten? En hoe kan je de evolutie van verstaanbaarheid in kaart brengen? De afgelopen jaren is er in het Nederlandstalige taalgebied meer wetenschappelijke belangstelling ontstaan voor het fenomeen spraakverstaanbaarheid. Uit die verhoogde interesse kwam onder meer reeds het Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek (NSVO) voort, bedoeld om de spraakverstaanbaarheid op foneemniveau te onderzoeken bij volwassenen met een spraakstoornis. In deze publicatie stellen we het Nederlandstalig Spraakverstaanbaarheidsonderzoek - Zinsniveau (NSVO-Z) voor. Dit onderzoeksinstrument werd ontwikkeld om de spraakverstaanbaarheid op zinsniveau te meten bij volwassenen met een spraakstoornis. Het vormt aldus een aanvulling op het NSVO en biedt, samen met het NSVO, een antwoord op de bovenstaande vragen. Met het NSVO-Z hopen de auteurs tegemoet te komen aan de vraag naar instrumenten waarmee spraakverstaanbaarheid op een gestandaardiseerde, genormeerde en betrouwbare manier onderzocht kan worden.

Publicatiedatum: 2010.

Het NSVO-Z-pakket bevat:
- een handleiding;
- een CD.

Bestelling: via deze site en via betaling van het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer IBAN BE52 2300 2024 2809 van de VVL. BTW is in de kostprijs inbegrepen. Bestellingen vanuit het buitenland zijn onderhavig aan extra portkosten.