Folder Dyslexie Dyscalculie

Prijs VVL-leden: € 6,00

Uw prijs: € 8,00


Voeg toe aan winkelmandje

Leerstoornissen komen voor bij 5 à 10% van de kinderen. Met dyslexie bedoelt men hardnekkige tekorten op het vlak van leessnelheid en/of accuraatheid van lezen en/of op het gebied van het leren spellen.

Daarnaast is er nog dyscalculie wat verwijst naar hardnekkige problemen met de automatisering van de tel- en rekenvaardigheden.
De folder beschrijft de diverse factoren die een rol spelen in het ontstaan en gaat uitvoerig in op de verschijningsvormen. Het onderzoek en de behandeling van dyslexie/dyscalculie behoren tot het beroepsdomein van de logopedist.

De verschillende stappen en elementen van het onderzoek worden weergegeven. Uiteraard wordt ook ingegaan op de aspecten die deel uitmaken van de behandeling van een kind met dyslexie/dyscalculie.

Prijs VVL-leden: € 5 (pakket van 5 folders)
Prijs niet-leden: € 7 (pakket van 5 folders)